Pneuservis

 
Pneuservis pre osobné, SUV vozidlá a dodávky
Odborná výmena pneumatík vrátane presného vyváženia na stacionárnom zariadení - vyvyžovanie.

Sezónne skladovanie pneumatík
Uskladnenie pneumatík eliminuje problémy s odvozom a dovozom pneumatík do servisu a s ich uskladnením. Zimné pneumatiky uskladňujeme počas leta a letné pneumatiky počas zimy. Očistené a odborne ošetrené sú pripravené na nasledujúcu sezónu.

Oprava pneumatík
Štandardné opravy poškodených pneumatík a duší. Servisní mechanici majú certifikát na realizáciu opráv a používajú značkový opravný materiál. Odborne zrealizovaná oprava Vám zvýší istotu a bezpečnosť pri jazde. V porovnaní s nákladmi na zakúpenie novej pneumatiky (duše) ušetríte bez toho, aby ste si znížili úžitkové vlastnosti opraveného výrobku.

Likvidácia pneumatík
V rámci ustanovení Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujeme na všetkých našich prevádzkach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík. Spätný zber pneumatík sa uskutočňuje bez ohľadu na nákup tovaru či služieb a značku. Táto služba je Vám k dispozícii počas otváracích hodín. Využiť môžete tiež sieť zberných miest Eltma. Najbližšie miesto spätného odberu nájdete na www.eltma.sk v sekcii Zberné miesta.

Predaj pneumatik